Aktualności projektowe

ciagznakow

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Opocznie

w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej realizuje projekt

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA- Pierwsza Uczelnia Twojego Dziecka”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2015-07-08

              Tegoroczne obchody Święta Dzieci w Akademii można uznać za wyjątkowe i niezapomniane. Dzięki środkom unijnym przedszkolaki uczestniczyły w wycieczce do Safari ZOO w Borysewie. Miały one okazję specjalną kolejką wraz z przewodnikiem zwiedzić całe safari zoo, zobaczyć i dowiedzieć się wiele na temat niespotykanych dzikich zwierząt uczestniczyć w niesamowitym pokazie karmieniu foki o imieniu Dawid a także odwiedzić Zwierzyniec – Mini Zoo, który stworzony został z myślą o najmłodszych, Dzieci miały możliwość zabawy z czworonożnymi przyjaciółmi wyjątkowo łagodnymi i cierpliwymi zwierzętami, królikami, kózkami miniaturkami, owieczkami kameruńskimi, alpakami, świnkami wietnamskimi i osiołkami, które chętnie pozwalały się głaskać, dotykać i karmić. Nie obyło się również bez Figlarni– magiczna kraina wyzwań, wielką frajdę sprawiło przejście przez pełną zaskakujących niespodzianek dmuchaną gąsienicę oraz wspinaczka na olbrzymiego kolorowego Żółwia.

             Ponadto we wtorek 30 czerwca 2015 r odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu. Wszystkie dzieci ukończyły zajęcia poszerzając swoją wiedzę i umiejętności. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej zakończyły się ponad 100% poziomem wzrostu umiejętności sprawności fizycznej u wszystkich 10 dziewczynek i 14 chłopców, tym samym 80% przyjęty wskaźnik został osiągnięty. Zajęcia z logopedii również przyniosły osiągnięcie 60% założonego wskaźnika wzrostu sprawności aparatu artykulacyjnego. U wszystkich 10 dziewczynek i 14 chłopców od początku roku przedszkolnego tj. od października nastąpił wzrost poziomu sprawności aparatu artykulacyjnego znajdujący się na koniec czerwca na poziomie 100% ponad 100%. Zajęcia dydaktyczne wspomagane przez psychologa zaowocowały we wzroście komunikowania się dziecka od początku roku przedszkolnego tj. od października do końca czerwca, u 4 chłopców na poziomie ponad 90 % u 5 chłopców na poziomie ponad 80%, 2 chłopców na poziomie ponad 70 %, 2 na poziomie 100% a u 1 chłopca wzrosło komunikowanie się na poziomie nieco ponad 100%. Wzrost komunikacji u 5 dziewczynek nastąpił na poziomie ponad 90% i na poziomie ponad 80% u 5 dziewczynek. Tym samym założony wskaźnik na poziomie 20% został osiągnięty u wszystkich dzieci. Wzrost umiejętności pracy w grupie u 2 chłopców nastąpił na poziomie ponad 90 % u 5 na poziomie 80% i nieco ponad 80% u 3 chłopców na poziomie ponad 70% a u 4 chłopców na poziomie 100% i nieco ponad 100%. Wzrost umiejętności pracy w grupie u 5 dziewczynek nastąpił na poziomie 100% i nieco ponad 100%, 2 dziewczynki osiągnęły wzrost o ponad 90%, 1 dziewczynka o ponad 80%, 1 dziewczynka o ponad 70% i 1 dziewczynka o ponad 60 %. Tym samym założony wskaźnik wzrostu umiejętności pracy w grupie został osiągnięty rzez wszystkie dzieci. Umiejętności z języka angielskiego wzrosły u 9 chłopców o ponad 70 %, 2 chłopców uzyskało wzrost o 80% a 3 chłopców osiągnęło wzrost na poziomie ponad 60%, 1 dziewczynka osiągnęła wzrost umiejętności językowych na poziomie ponad 60%, 7 dziewczynek na poziomie ponad 70% a 2 dziewczynki na poziomie 80 %. Zakładany wskaźnik wzrostu umiejętności muzycznych na poziomie 80% również został osiągnięty przez wszystkie dzieci. U wszystkich 14 chłopców umiejętności te wzrosły na poziomie 100% i ponad 100% u 9 dziewczynek poziom umiejętności muzycznych wzrósł o 100% i ponad 100% a u jednej dziewczynki wzrost ten wyniósł nieco ponad 80%.

            Dzieciom pogratulowano ukończenia zajęć z podstawy programowej ze wsparciem psychologa, rytmiki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego i wręczono im poświadczające to dyplomy.


2015-06-08

W maju zajęcia dydaktyczne poświęcone były tematyce dbania o przyrodę i o zdrowie, wiosennych ogródków i zwierząt gospodarczych na wsi, poznania różnych zawodów, a także z okazji Dnia Mamy poruszona była tematyka rodziny i jej członków. W oparciu o literaturę, zabawy dydaktyczne, teatrzyki, ilustracje, płyty CD, plansze, dzieci zostały zapoznane z nazwami owadów i kwiatów wiosennych, z różnymi wiosennymi utworami muzycznymi, poruszona została tematyka prawidłowego, zdrowego odżywiania się oraz ogromnej roli warzyw i owoców w codziennym menu, dzieci poznały nazwy zwierząt gospodarczych, które mieszkają na wiejskim podwórku a także z zawodami ogrodnika, krawcowej, policjanta, piosenkarza oraz miały okazję wypowiedzieć się na temat „Jaki zawód chciałbym/ałabym wykonywać jak dorosnę”. Poprzez codzienny udział w zajęciach dydaktycznych wzbogaciły swoją wiedzę ogólną na temat zdrowego życia, dbania o przyrodę, różnych zawodów oraz członków rodziny. Ponadto ćwiczyły sprawność manualną podczas zajęć plastycznych. Doskonałym relaksem dla dzieci było oglądanie na dużym ekranie bajek wyświetlanych przez projektor oraz zabawy taneczne i grupowe na przedszkolnym placu zabaw zorganizowane z okazji obchodów Dnia Dziecka. Zajęciom z rytmiki towarzyszył wakacyjny temat. Dzieci rozwijały pamięć muzyczną ucząc się nowych wakacyjnych piosenek oraz podczas zabaw ilustracyjno-ruchowych i po przez wprowadzenie elementów tańca. W ramach rozwoju sfery społeczno-emocjonalnej pani psycholog przeprowadziła zajęcia na temat uczuć i emocji oraz przyjaźni, dzieci dowiedziały się jakie cechy powinien mieć dobry przyjaciel. W maju na zajęciach z języka angielskiego dzieci poprzez śpiew i zabawę uczyły się nazw swoich emocji i produktów żywnościowych oraz utrwalały liczebniki i nazwy części ciała, zwierząt, zabawek, kolorów. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w maju poświęcone były ćwiczeniom wzmacniającym mięśnie wysklepiające stóp oraz ćwiczeniom rozciągającym mięśnie przykurczone stóp. Poprzez udział w różnorodnych zabawach ruchowych, ćwiczeniach ze sprzętem gimnastycznym: laska gimnastyczna, woreczki, skakanki, hula-hop, szarf, oraz zastosowaniu różnych form marszu wysklepiającego stopy dzieci ćwiczyły prawidłowy chód. W maju logopedia minęła na nauce prawidłowej wymowy głoski L i utrwaleniu jej poprawnego brzmienia w izolacji, sylabach i wyrazach. Dzieci ćwiczyły percepcję wzrokową po przez dopasowanie kształtów na tablecie, uczyły się głoskować proste wyrazy. W maju odbył się również szereg zajęć muzycznych wraz z audycjami muzycznymi o tematyce: „Na balowo i ludowo”. „Fryderyku graj!- czyli pociągiem po Żelazowej Woli”, „Trele-mele, czyli wiosna w krainie muzyki”, „O śpiewie i sztuce śpiewania”.


2015-05-06

W kwietniu przedszkolaki uczestniczyły w wycieczce do Jednostki Powiatowej Straży Pożarnej w Opocznie. Celem wycieczki była rozmowa ze Strażakami na temat zasad bezpiecznego zachowania w domu i w przedszkolu oraz postępowaniu w przypadku zagrożenia zdrowia oraz życia. Dzieci zwiedziły Jednostkę Straży Pożarnej, zapoznały się ze sprzętem strażackim oraz przypomniały numery alarmowe. Dzieci odwiedziły również Grotę Solną- Centrum Mikroklimatu Morskiego w Opocznie. Mogły poczuć się jak nad prawdziwym morzem, a to dzięki specyficznemu powietrzu, którego miały okazję zażywać. W kwietniu odbył się szereg zajęć muzycznych wraz z audycjami muzycznymi. W trakcie pierwszej audycji pt. „Nuty i dźwięki czyli magiczny język muzyczny” dzieci zostały zaproszone do muzycznej podróży, której celem było odnalezienie brakujących dźwięków. Mali słuchacze wraz z wykonawcami odwiedzili Czechy, Grecję, Chiny zapoznając się tam z charakterystycznymi tematami muzycznymi oraz dźwiękami. Odnalezione nuty znowu utworzyły gamę która została wspólnie odśpiewana. Dzieci dowiedziały się czym jest nuta i dźwięk, pięciolinia oraz klucz wiolinowy. Bawiły się w rozróżnianie dźwięków różnych instrumentów jak i dźwięków z otoczenia. Podczas audycji wysłuchały utworów: „Poranek” E. Griega, „Lot trzmiela” N. Rimskiego – Korsakowa oraz „Marsz Radetzky’ego” J. Straussa. Druga audycja była poświęcona rytmom. Dziewczynki wyklaskiwały rytm, chłopcy odpowiadali wytupując ten sam. Kolejnym etapem zabawy była zabawa ruchowa w czasie której dzieci biegały w rytm ósemek a gdy nauczyciel zaczynał grać znaną melodię dzieci recytowały króciutki rytmiczny wierszyk o deszczu. Następnym etapem była gra określonego rytmu na instrumentach perkusyjnych. Bohaterką kolejnego spotkania muzycznego była babcia Zuzia, która miała przepiękny ogród w którym ktoś bardzo hałasował, babcia próbowała uciszyć niegrzecznych gości męczących ją swą muzyką. Odnajduje latającego trzmiela i próbuje go wypędzić przy tej okazji dzieci słuchały utwór „Lot trzmiela”, następnie spokój babci zakłócił siedzący w trawie skowronek, utwór pt;” Skowronek”, Babcia zdenerwowana oczekuje ciszy w końcu jednak w odgłosach ogrodu odnajduje muzykę. Przy okazji tej audycji zostały poruszone zagadnienia czym różni się hałas od muzyki, cicha muzyka od głośnej. Zajęcia zakończyły się wspólnym wsłuchiwaniem się w ciszę. Motywem przewodnim ostatnich kwietniowych zajęć była muzyka andyjska i ogół tradycji muzycznych z nią związanych. Dzieci wysłuchały legendy powstania instrumentów Ameryki Południowej przeplatanej rytmami peruwiańskimi i wyklaskiwaniem poznanych rytmów przez dzieci. Specjalny gość z Peru zaprezentował dzieciom liczne instrumenty dęte towarzyszące tradycyjnej muzyce andyjskiej takie jak flety, fletnie, bębny.


2015-04-07

W miesiącu marcu zajęcia dydaktyczne poświęcone były odkrywaniu świata muzycznego i teatralnego oraz tematyce wiosennej, budzenia się przyrody do życia. W oparciu o literaturę, zabawy dydaktyczne, teatrzyki, ilustracje, płyty CD, plansze, dzieci zostały zapoznane z szerokim spektrum instrumentów muzycznych, z różnymi utworami muzycznymi, tematyką teatralną i przyrody budzącej się do życia. Poprzez codzienny udział w zajęciach dydaktycznych wzbogaciły swoją wiedzę ogólną na temat wesołych i smutnych melodii, teatru, kostiumów teatralnych i teatrzyków cieni, dzieci recytowały wiosenne wierszyki na forum grupy. Ponadto ćwiczyły sprawność manualną podczas zajęć plastycznych. Doskonałym relaksem dla dzieci była zabawa taneczno-recytatorska z okazji pierwszego dnia wiosny. Również zajęciom z rytmiki towarzyszył wiosenny temat. Dzieci rozwijały pamięć muzyczną ucząc się nowych piosenek oraz podczas zabaw ilustracyjno-ruchowych, dzieci poznały nazwy instrumentów perkusyjnych i uczyły się na nich grać. W ramach rozwoju sfery społeczno-emocjonalnej pani psycholog przeprowadziła szereg zajęć na temat smutku oraz ćwiczeń radzenia sobie ze smutkiem. W marcu na zajęciach z języka angielskiego dzieci poprzez śpiew i zabawę uczyły się nazw owoców i zabawek oraz utrwalały liczebniki i nazwy części ciała. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w marcu poświęcone były ćwiczeniom i symulacjom mięśni stóp oraz mięśni międzyłopatkowych. Poprzez udział w różnorodnych zabawach ruchowych, z chustą animacyjną, ćwiczeniach ze sprzętem gimnastycznym: laska gimnastyczna, woreczki, obręcze, symulatory sensoryczne dzieci utrwalały nawyk wyprostowanej postawy ciała, utrwalały kierunki ruchu w przestrzeni, doskonaliły skoki i przeskoki obunóż oraz doskonaliły rzut do celu. W marcu logopedia minęła na nauce prawidłowej wymowy głoski Ł i utrwaleniu poprawnej wypowiedzi w wyrażeniach poznanych głosek F i W. Dzieci ćwiczyły percepcję wzrokową oraz nastąpiła nauka kierunku: prawa, lewa.


2015-03-03

W ramach realizacji zajęć dydaktycznych miesiąc luty poświęcony był baśniowemu światu, nauce o wartości wody w życiu, rozwijaniu umiejętności matematycznych, poznaniu różnych zawodów i przełamywaniu stereotypów z nimi związanych. W oparciu o literaturę, zabawy dydaktyczne, teatrzyki, ilustracje, płyty CD, plansze, dzieci zostały zapoznane z tematyką baśniową, nazewnictwem ulubionych postaci z bajek, różnorodnością zawodów wykonywanych zarówno przez mężczyznę jak i kobietę oraz łamaniu stereotypów „Odważne dziewczynki i wrażliwi chłopcy”. Poprzez codzienny udział w zajęciach dydaktycznych wzbogaciły swoją wiedzę matematyczną, uczyły się wypowiadać pełnymi zdaniami na forum grupy. Ponadto ćwiczyły sprawność manualną podczas zajęć plastycznych. Doskonałym relaksem była zabawa dzieci z dziadkami podczas taneczno-recytatorskiej uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka . Również zajęciom z rytmiki towarzyszył temat dnia babci i dziadka. Dzieci rozwijały pamięć muzyczną ucząc się nowych piosenek oraz podczas zabaw ilustracyjno –ruchowych. W ramach rozwoju sfery społeczno-emocjonalnej pani psycholog przeprowadziła szereg ćwiczeń mimiki twarzy, prac plastycznych i zabaw mających na celu kształtowania umiejętności okazywania i rozpoznawania różnych emocji. W lutym na zajęciach z języka angielskiego dzieci poprzez śpiew i zabawę uczyły się nazw owoców oraz utrwalały liczebniki, części ciała oraz nazwy zwierząt. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w lutym poświęcone były nauce utrzymania wyprostowanej postawy ciała. Poprzez udział w różnorodnych zabawach ruchowych, zabawach ze sprzętem gimnastycznym: lina, równoważnia, laska gimnastyczna, woreczki, obręcz, dzieci utrwalały nawyk wyprostowanej postawy ciała, doskonaliły skoki obunóż oraz uczyły się utrzymania prawidłowego oddechu podczas zabaw ruchowych. W lutym logopedia minęła na nauce prawidłowej wymowy głoski W i utrwaleniu poprawnej wypowiedzi poznanych głosek F i W. Dzieci poprzez stosowanie liczebników: dużo, mało, mniej, więcej oraz zróżnicowanie i porównywanie cech zewnętrznego wyglądu rozwinęły mowę ekspresywną, nastąpiła nauka klasyfikacji przedmiotów ze względu na wielkość i smak.

Ponadto otrzymaliśmy kolejną partię zabawek do projektowej sali przedszkolnej, a także   zrealizowana została dostawa wyposażenia przedszkolnego placu zabaw. Zostały zamontowane plastikowy plac zabaw, tablica kredowa, koniczynka- zabawka na sprężynach, stolik piknikowy z ławeczką.


2015-02-03

W styczniu 2015 r. nastąpiła realizacja zakupu zabawek, książek, bajek. Sala przedszkolna została wyposażona w nowe min. lalki, bobasy, wózki spacerowe, autka, kącik zabaw majsterkowicza, skrzynkę z narzędziami, jeździki, klocki drewniane, przewlekanki, układanki drewniane, bajki edukacyjne na płytach CD, puzzle, zestawy pomocy plastycznych itp.

W ramach realizacji zajęć dydaktycznych miesiąc styczeń poświęcony był zimowej porze roku, nauce dbania o zwierzęta zimą oraz rodzinie w ramach przygotowań do uroczystości dnia babci i dziadka. W oparciu o literaturę, zabawy dydaktyczne, teatrzyki, ilustracje dzieci zostały zapoznane z tematyką zimową i nazewnictwem członków rodziny oraz przedmiotów wykorzystywanych w pracach kuchennych oraz z prawidłowym nakryciem stołu. Poprzez codzienny udział w zajęciach dydaktycznych wzbogaciły swoją wiedzę, uczyły wypowiadać się na forum grupy. Ponadto ćwiczyły sprawność manualną podczas zajęć plastycznych. Również zajęciom z rytmiki towarzyszył temat dnia babci i dziadka. Dzieci rozwijały pamięć muzyczną ucząc się nowych piosenek i układów rytmiczno-tanecznych na uroczystość dnia babci i dziadka. Doskonałym relaksem zwiększającym sprawność fizyczną i ruchową była zabawa z rodzicami i grupą taneczną podczas przedszkolnego balu karnawałowego. W ramach relaksu i integracji w grupie pani psycholog przeprowadziła szereg ćwiczeń i zabaw mających na celu budowanie zaufania w grupie, zwiększenie świadomości ciała i znajomości imion. W styczniu na zajęciach z języka angielskiego dzieci poprzez śpiew i zabawę uczyły się nazywać części ciała oraz utrwalały liczebniki. W styczniu zajęcia z gimnastyki korekcyjnej poświęcone były wzmacnianiu mięśni brzucha. Poprzez udział w różnorodnych zabawach ruchowych, zabawach ze sprzętem gimnastycznymi: woreczki, laska gimnastyczna dzieci utrwalały nawyk prawidłowej postawy ciała w pozycji pionowej, Styczniowa logopedia minęła na nauce prawidłowego stosowania przyimków na, pod, w, za oraz poprawnej wypowiedzi głoski F i utrwaleniu poprawnej wypowiedzi poznanych głosek A,O,U,E,K. Dzieci poprzez ćwiczenia usprawniały mięśnie warg i języka oraz poprzez układanie opowiadań i historyjek nastąpiło stymulowanie rozwoju mowy w zakresie związania przyczyn i skutków.


2015-01-05

W grudniu 2014 r. nastąpiła realizacja zakupu wyposażenia. Do projektowej sali przedszkolnej zakupiony został projektor wraz z wyświetlaczem. Przedszkole zostało wyposażone w artykuły kuchenne takie jak termosy, talerze, garnki, sztućce, szklanki, czajnik. Zakupiony został laptop wraz z oprogramowaniem oraz dysk zewnętrzny do zabezpieczania danych. Umieszczone zostały na stronie przedszkola nowe ogłoszenia do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek, książek, bajek, a także w bazie konkurencyjności EFS zostały zamieszczone ogłoszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia placu zabaw.

W ramach realizacji zajęć dydaktycznych miesiąc grudzień poświęcony był świętom Bożego Narodzenia i zwyczajom bożonarodzeniowym. W oparciu o literaturę, zabawy dydaktyczne, teatrzyki, ilustracje dzieci zostały zapoznane ze zwyczajami świątecznymi. Poprzez codzienny udział w zajęciach dydaktycznych wzbogaciły swoją wiedzę, uczyły wypowiadać się na forum grupy, piekły świąteczne ciasteczka. Ponadto ćwiczyły sprawność manualną podczas warsztatów bożonarodzeniowych, podczas których wspólnie z rodzicami wykonywały ozdoby choinkowe, które zostały zawieszone na przedszkolnej choince. Również zajęciom z rytmiki towarzyszył temat świąteczny . Dzieci rozwijały pamięć muzyczną ucząc się kolęd i pastorałek. Zwieńczeniem ciężkiej pracy był występ Jasełkowy dzieci połączony z wspólnym kolędowaniem z rodzicami. W ramach relaksu i rozwijania umiejętności społecznych pani psycholog przeprowadziła szereg ćwiczeń, zabaw mających na celu nabycie przez dzieci umiejętności nazywania uczuć, radzenia sobie z ze złością, agresją. W miesiącu grudniu na zajęciach z języka angielskiego dzieci poprzez śpiew i zabawę utrwalały nazwy zwierząt i kolory. Poszerzyły również swój słownik o zwroty związane z tematyka świąteczną ( Christmas tree, Angel). W grudniu zajęcia z gimnastyki korekcyjnej poświęcone były wzmacnianiu mięśni międzyłopatkowych. Poprzez udział w różnorodnych zabawach ruchowych , zabawach ze sprzętem gimnastycznymi : laska gimnastyczna, szarfy, woreczki, szczudła dzieci rozwijały mięśnie odpowiadające za prawidłową postawę ciała . Grudniowa logopedia minęła na utrwalaniu nazw kolorów, na nauce poprawnej wypowiedzi głoski G i utrwaleniu poprawnej wypowiedzi głoski K. Dzieci poprzez gry i zabawy rozwijały koordynację wzrokowo-ruchową oraz poprzez ćwiczenia usprawniały mięśnie warg i języka, nastąpiła rozbudowa słownictwa o tematyce bożonarodzeniowej.


2014-12-02

Uczestnicy/uczestniczki projektu (10 dziewczynek i 14 chłopców) od października br. biorą udział w zajęciach dydaktycznych realizujących podstawę programową oraz w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów.

Zajęcia dydaktyczne –Podstawa programowa

Zajęcia te obejmują pracę z dziećmi, która jest zgodna z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego zawartego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. W ramach organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego realizowanego podczas zajęć jak i całego pobytu dzieci w przedszkolu następuje kształtowanie umiejętności społecznych, umiejętności samoobsługowych, sprawności fizycznej, dzieci otrzymują wsparcie w rozwijaniu umiejętności intelektualnych poprzez edukację zdrowotną, matematyczną, przyrodniczą, oraz wychowanie rodzinne obywatelskie i patriotyczne, rozpoczyna się kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Zajęcia prowadzone przez psychologa stanowią wsparcie dydaktyczne dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z podstawy programowej a także dla specjalistów. Na spotkaniach z psychologiem dzieci uczą się radzenia sobie z negatywnymi emocjami, budowania dobrych relacji z rówieśnikami oraz pozytywnej samooceny.

Gimnastyka buzi i języka – profilaktyczne zajęcia logopedyczne

Zajęcia te kładą nacisk na profilaktykę prawidłowej wymowy. Pozwalają na wychwycenie ewentualnych wad wymowy i ich korygowanie. Prowadzone ćwiczenia logopedyczne mają za zadanie usprawnić aparat artykulacyjny poprzez wypracowanie ruch warg, języka i podniebienia i prawidłowego oddechu. Te zamierzone działania ukierunkowane są na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się, kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, doskonalenie wymowy już ukształtowanej a także wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

Zdrowe ciało zdrowy duch – profilaktyczne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia te pozwalają wdrożyć profilaktykę poprawnej postawy ciała oraz skorygować ewentualne wady postawy. Dzieci na ww. zajęciach wykonują ćwiczenia mające na celu usprawnienie mięśni łopatek, rozciąganie mięśni klatki piersiowej, wzmacnianie mięśni brzucha i pośladków poprawne ustawienie stóp podczas chodzenia, zwiększenie zwinności i ogólnej sprawności fizycznej a także wzmacnianie mięśni stóp by zapobiec płaskostopiu i zlikwidować przykurcze.

Prawa ręka, lewa noga już do tańca jest gotowa – zajęcia z rytmiki

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie dzieci w świat muzyki, uwrażliwiając je poprzez zabawę na poszczególne elementy składające się na utwór muzyczny takie jak: rytm, tempo, melodię.

Easy English- zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia te pozwalają wyrobić u dzieci niewymuszone posługiwanie się językiem angielskim. Zabawy na zajęciach pozwalają łączyć przeżywanie z działaniem, przez co zdobywana przez dzieci wiedza staje się zrozumiała i trwała. Zabawy z językiem angielskim to zabawy ruchowe, sytuacyjne, migowo-pantonomiczne, śpiewanie piosenek, które wykorzystują zasadę naturalnego przyswajania słów, wyrażeń w konkretnych sytuacjach.


2014-11-03

Od 1 października 2014 r. rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne z podstawy programowej oraz zajęcia specjalistyczne z języka angielskiego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki. Dzieci zostały również objęte opieką psychologa. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 30 min. Zajęcia z logopedii odbywają się raz w tygodniu w podziale na 3 grupy po 30 min. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się w formie zabaw i ćwiczeń w głównej części dnia dwa razy w tygodniu i trwają po 30 min. Zajęcia z rytmiki w formie zabaw i ćwiczeń, zawierających różnorodne elementy kształcące dyspozycje ruchowe, słuch i głos dziecka trwają 30 min. przeprowadzane są dwa razy w tygodniu w głównej części dnia.

W połowie października odbyło się wewnętrzne spotkanie z Personelem Projektu oraz kadrą Zarządzającą Projektem na którym ustalono działania i organizację pracy nad projektem oraz przeprowadzono szkolenie Personelu Projektu dotyczące równości kobiet i mężczyzn. Na szkoleniu za pomocą prezentacji zostały przedstawione zasady równości szans płci, omówione zostały założenia polityki równości płci i cele strategiczne na rzecz równości płci, obalone zostały mity z tym związane, omówiono stereotypy związane z płcią oraz bariery w osiąganiu faktycznej równości kobiet i mężczyzn. Przedstawiono sposoby realizacji równości szans kobiet i mężczyzn  w edukacji, ukazana została niezmiernie ważna rola edukatorów i edukatorek- osób prowadzących działania edukacyjne niezwykle ważne dla promowania postaw opartych na szacunku i przekonaniu o równości wszystkich ludzi. Przedstawiono działania jakie można podjąć by wspierać równość płci poprzez osłabianie i przełamywanie stereotypów płci. Przyjęty został przez wszystkich uczestników szkolenia kodeks równościowy projektu wraz z podpisami wszyscy zobowiązali się realizować postanowienia kodeksu zgodnie z poszanowaniem zasady równości płci, tolerancji i wzajemnego zrozumienia odmienności i indywidualności a także wzajemnego poszanowania na każdym etapie realizacji projektu. Na szkoleniu dostępne były materiały, które na co dzień znajdują się w ogólnodostępnej biblioteczce równościowej projektu m.in. poradnik dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne, książeczka równości szans płci.

Pod koniec października w związku z zaplanowaną ewaluacją w projekcie zostały przeprowadzone przez nauczyciela, specjalistów oraz asystenta koordynatora projektu pierwsze ankiety oraz testy kontrolno-diagnostyczne. Zostały wykonane badania przesiewowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej uczestnikom/uczestniczkom projektu.


2014-10-02

W dniu 30 września br. zakończyła się rekrutacja do udziału w projekcie „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA- Pierwsza Uczelnia Twojego Dziecka” w wyniku której zakwalifikowanych zostało 24 dzieci z powiatu opoczyńskiego (10 dziewczynek i 14 chłopców) z grupy 2,5 latków (6 dziewczynek i 2 chłopców) oraz z 3 latków (4 dziewczynek i 12 chłopców) na rok przedszkolny 2014/2015.

W ramach projektu przeprowadzona została akcja informacyjno – promocyjna: ogłoszenie naboru w prasie, rozwieszone zostały plakaty (w związku z przestrzeganiem zasad równości szans kobiet i mężczyzn oraz łamaniem stereotypów na plakatach umieszczono wizerunek chłopca w roli kucharza a dziewczynkę w roli kierowcy samochodu) oraz została zamieszczona informacja na stronie internetowej przedszkola. Wykonana została tablica informacyjna, która została umieszczona na budynku przedszkola. Zostały również opracowane kwestionariusze zgłoszeniowe, które były dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej przedszkola.

Ponadto została zatrudniona kadra zarządzająca projektem (koordynator i asystent projektu) oraz kadra pedagogiczna (nauczyciel główny grupy docelowej oraz jego asystent). Wszczęto postępowania w celu wyłonienia kadry prowadzącej zajęcia dodatkowe i specjalistyczne ponieważ od 1 października 2014 r. dzieci oprócz postawy programowej zostaną objęte zajęciami z logopedii, rytmiki, j. angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, a także opieką psychologa.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Realizator projektu : Akademia Przedszkolaka S.C., Maria Pawlik, Agnieszka Klimek

Biuro projektu : ul. Kopernika 16 E, 26-300 Opoczno, Tel: 601 668 592

Koordynator projektu : Małgorzata Mlonka malgorzata.mlonka@wp.pl Tel: 509 021 050

Asystent koordynatora : Marta Baran info@akademia-przedszkolaka.com