DIAGNOZA POTRZEB SPOŁECZNYCH
W ZAKRESIE ROZSZERZENIA OFERTY EDUKACYJNEJ
W AKADEMII PRZEDSZKOLAKA W KOŃSKICH
O ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE JAKOŚĆ EDUKACJI

DIAGNOZA POTRZEB AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W KOŃSKICH

 

Projekt unijny Akademia Przedszkolaka Opoczno 2019 – 2020

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA POSZERZA HORYZONTY”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

formularz zgłoszeniowy do projektu

regulamin rekrutacji

 

Projekt unijny Akademia Przedszkolaka – Opoczno 2014-2015

ciagznakow

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”- Pierwsza Uczelnia Twojego Dziecka”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Opocznie w latach 2014-2015 zrealizowała projekt unijny „Akademia Przedszkolaka- Pierwsza Uczelnia Twojego Dziecka” współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Projekt unijny Akademia Przedszkolaka – Końskie 2017-2018

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – PIERWSZA UCZELNIA TWOJEGO MALUCHA”

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Końskich w latach 2017-2018 zrealizowała projekt unijny „Akademia Przedszkolaka- Pierwsza Uczelnia Twojego Dziecka” współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020