Wujek Michał Bociek- nauczyciel rytmiki

wujek Michał nauczyciel rytmiki w Akademii Przedszkolaka Opoczno

Doświadczenie zawodowe: organista, dyrygent chóru w parafii rzymsko-katolickiej

Wykształcenie:

  • Akademia Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, kierunek edukacja muzyczna (3-semestralne studia podyplomowe)
  • Diecezjalny Ośrodek Kształcenia Organistów w Łodzi (5-letnie)

 

Zajęcia prowadzone przez wujka Michała, odbywają się dwa razy w tygodniu zarówno w grupie maluszków jak i starszaków, na zajęciach obowiązuje podstawowa zasada: „Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa”. Głównym celem zajęć jest  wprowadzenie dzieci w świat muzyki, uwrażliwiając je poprzez zabawę na poszczególne elementy składające się na utwór muzyczny takie jak rytm, metrum, tempo, melodia, harmonia, dynamika, agogika, artykulacja, frazowanie, kolorystyka dźwiękowa.