Ciocia Kasia Jankowska- nauczyciel religii

Pani Kasia-Religia

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (5-letnie studia magisterskie), Wydział Teologiczny, kierunek teologia (tytuł magistra)

Kursy i szkolenia:

-12/2003 Kurs przygotowania pedagogicznego

 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu . W wieku przedszkolnym budzi się w dziecku świadome życie duchowe. Okres ten charakteryzuje się szczególną duchową otwartością i gotowością religijną. Celem podstawowym katechezy jest otwieranie na miłość Boga. Kształtowanie postawy pełnej ufności, której wyrazem staje się miłość do objawiającego się Boga i bliźnich.