Ciocia Inga Świderczak- psycholog

 

Doświadczenie zawodowe:

  • Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Łódzki (5- letnie studia magisterskie), Wydział Nauk o Wychowaniu, kierunek pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (tytuł magistra)
  • Uniwersytet Łódzki (5- letnie studia magisterskie), Wydział Nauk o Wychowaniu, kierunek psychologia, specjalność psychologia stosowana (tytuł magistra)

Kursy i szkolenia:

2005/11 warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców w oparciu o koncepcję T.Gordona i książkę A.Faber, E.Mazlish pt. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

2000/08 szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Psycholog pełni dyżur w każdej z grup raz w tygodniu, zadaniem psychologa jest obserwacja dzieci, wsparcie nauczycieli w oddziaływaniach wychowawczych, organizuje również bezpłatne konsultacje indywidualne z rodzicami służąc specjalistyczną pomocą.