Akademia Przedszkolaka z wizytą u Strażaków

28 kwietnia 2015r w odpowiedzi na list przedszkolaków strażacy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaprosili dzieci z Akademii Przedszkolaka do zwiedzania jednostki straży pożarnej. Dzieci miały niezwykła okazję zapoznania się z pracą strażaków, sprzętem i wozami strażackimi, nauczyły się jakimi pojazdami strażacy wyjeżdżają do wypadków a jakimi do gaszenia pożarów. Podczas spotkania dzieci wysłuchały mnóstwo ciekawostek o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaka. Dowiedziały się również, w jakich okolicznościach można wezwać straż pożarną oraz utrwaliły numer alarmowy-998 i 112. Przedszkolaki mogły nie tylko obejrzeć, ale również dotknąć wyposażenia pojazdów oraz niezbędne do pracy urządzenia. Najwięcej emocji wzbudziło przymierzanie strażackiego ubrania oraz lanie wody z wężów strażackich. Strażacy opowiedzieli Dzieciom wszystko o swojej ciężkiej i bohaterskiej pracy! Mieliśmy okazję zobaczyć również jak wygląda codzienny trening sprawnościowy strażaków. Panowie prezentowali umiejętności i sprawności konieczne do w pracy: wspinaczka z drabiną na wysokość 3 piętra, bieg na czas ze sprzętem strażackim itp. Jak to określił jeden z przedszkolaków „Jak człowiek pająk” Dzieci bardzo ucieszyły się z możliwości wejścia do wozu strażackiego a ogromnym przeżyciem były bardzo obejrzenie próbnego alarmu któremu towarzyszyły głośne syreny. Po takiej wycieczce wszystkie dzieciaki zgodnie przyznały, że ten zawód bardzo im się podoba, a niejedno dziecko w przyszłości chciałoby zostać strażakiem. Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały za miłe i gorące przyjęcie, wręczyły strażakom własnoręczny upominek oraz odśpiewały tradycyjne „Sto lat” z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka do życzeń i podziękowań dołączyła się również p. dyrektor Agnieszki Klimek.
Akademia Przedszkolaka uczestniczy w programie Bezpieczne przedszkole –bezpieczne dziecko, którego celem jest promowanie wśród przedszkolaków szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa. Wizyta w Straży Pożarnej była doskonałą formą edukacyjnego uświadomienia dzieciom zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się w przypadku pożaru, wypadku i innych zagrożeń, które mogą mieć miejsce. Akademia Przedszkolak w imieniu wszystkich przedszkolaków dziękuję Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkim strażakom.

no images were found