Ciocia Magda- nauczycielka w grupie Żabki

Wykształcenie:

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (2-letnie studia magisterskie), kierunek pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (tytuł magistra)
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (3-letnie studia licencjackie), kierunek pedagogika, specjalność pedagog w zakresie opieki i wychowania z terapią pedagogiczną (tytuł licencjat)

Kursy i szkolenia:

  • 2017/09 szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podstaw ratownictwa medycznego
  • 2016/09 warsztaty metodyczne „Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci”
  • 2016/05 szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi apteczki

Ciocia Monika- nauczycielka w grupie Żabki

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (2-letnie studia magisterskie), kierunek pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną (tytuł magister)
  • Uniwersytet Humanstyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną (tytuł licencjat)

Kursy i szkolenia:

  • 2017/09 szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podstaw ratownictwa medycznego