Programy edukacyjne

   W bieżącym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.Honorowy patronat nad Projektem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, J.Lipiński-Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, Wydawnictwo Edukacyjne MAC, Telewizja Łódzka, Telewizja Aleksandrowski Kurier, Zespół ludowy „Rokiczanka”.
Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości.Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.
Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych , uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, , poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

 

Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest Grupa MAC S.A. (właściciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola.  Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

 1. a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 2. b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 3. c) wprowadzenie dziecka w świat literatury
 4. d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 5. e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 6. f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 7. g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 8. h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 9. i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
 10. j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 11. k) promocja przedszkola,
 12. l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

W ramach projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury dzieci będą brały udział w wybranych modułach:

 • Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna
 • Mały Miś uczy samodzielności
 • 100-lecie niepodległości: „Pokaż radość Przedszkolaku”!
 • Kulinarne warsztaty z Małym Misiem
 • Kuferek Kreatywności Małego Misia
 • Misiowe aktywności sportowe

 

 

„Książka (dla ) przedszkolaka”

Projekt pod patronatem miesięcznika ” Bliżej przedszkola ” ma na celu podejmowanie działań promujących czytelnictwo wśród przedszkolaków np. wyjścia do bibliotek, księgarń; głośne czytanie bajek przez rodziców dzieciom w przedszkolu i w domu; organizowanie spotkań z pisarzami; zapoznanie dzieci podczas zajęć z kanonem literatury dziecięcej; aranżowanie zajęć mających na celu przybliżenie wartości książki i uczenie szacunku do niej.

W ramach projektu  przedszkolnej szatni zorganizowaliśmy punkt wymiany książek, w którym możecie Państwo wypożyczyć książki, przeczytać je w domu, poznać przygody ich bohaterów, następnie oddać książkę do Punktu i wypożyczać kolejną.

Pragniemy aby PRZEDSZKOLNY PUNKT WYMIANY KSIĄŻKI był miejscem przyjaznym dla naszych przedszkolaków, pełnym interesujących książek, które rozwiną zainteresowania czytelnicze naszych dzieci.

Z pewnością na domowych regałach znajdują się książki zapomniane lub takie, którymi chcemy podzielić się z innymi,
serdecznie zachęcamy do uzupełnienia PUNKTU WYMIANY KSIĄŻEK ciekawymi pozycjami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program „Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci”

Ogólopolski program edukacyjny „Śmiało rozmawiamy dla dobra dzieci” ma za zadanie poszerzyć wiedzę rodziców i nauczycieli w zakresie przyczyn, przebiegu i łagodzenia dolegliwości związanych z chorobami wieku przedszkolnego.

Uświadomić, że nie wynikają one z zaniedbań w domu czy przedszkolu, ale mogą przydarzyć się każdemu dziecku i nie powinny być tematem tabu.

Położyć nacisk na potrzebę wczesnego, wzajemnego informowania się rodziców i wychowanków o wszystkich niepokojących oznakach zauważonych u dzieci w myśl zasady: im wcześniej, tym lepiej!