Warsztaty literackie

W poniedziałek 11 czerwca- spotkanie z panią Józefą Nitą- poetką dziecięcą, publikującą od lat wiersze w miejscowej prasie. Od 10 lat członek i komisarz Klubu Literackiego, publikacja wierszy w antologiach pokonkursowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz wydawnictwach klubowych. Laureatka dorocznej Nagrody Powiatu Opoczyńskiego w dziedzinie Kultury 2013.