Ruszyły Koła zainteresowań

Drodzy Rodzice !!!

Współczesne przedszkole powinno dbać przede wszystkim, zgodnie z podstawowym założeniem reformy systemu edukacji, o wszechstronny rozwój osobowości dziecka, kształtując takie cechy jak: otwartość, aktywność, kreatywność i zaangażowanie. Świetnym polem do realizacji tego zadania mogą być koła zainteresowań, będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, a zarazem formą rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia dziecka, a także zagospodarowującą kulturalny wypoczynek i rozrywkę.

Drodzy Rodzice zgodnie  z zainteresowaniami dzieci wprowadziliśmy od lutego 2018 roku w każdej grupie wiekowej  nieodpłatne- dodatkowe  zajęcia organizowane w ramach kół zainteresowań (każde dziecko zostanie przyporządkowane przez nauczyciela prowadzącego do odpowiedniego koła zgodnie z jego zainteresowaniami i predyspozycjami). Szczegółowe informacje o kołach zainteresowań u nauczycieli grup.