Uczestnicy projektu

Dokumenty do pobrania:

Protokół z powołania komisji rekrutacyjnej.pdf

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej z dnia 30 września 2014r.pdf

Lista uczestników projektu z dnia 30 września 2014r.pdf

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej z dnia 10 października 2014 r.pdf

Lista uczestników projektu z dnia 10 października 2014r.pdf

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej z dnia 11 października 2014 r.pdf

Lista uczestników projektu z dnia 11 października 2014r.pdf

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej z dnia 21 października 2014r.pdf

Lista uczestników projektu z dnia 21 października 2014r.pdf

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej z dnia 2 lutego 2015r.pdf

Lista uczestników projektu z dnia 2 lutego 2015r.pdf