ciagznakow


„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”- Pierwsza Uczelnia Twojego Dziecka”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


  • Linki do stron internetowych:

www.efs.gov.pl

europa.eu/index_pl.htm

www.lodzkie.pl


  •  Dokumenty do pobrania:

Informacja o projekcie.pdf

Informacja o naborze dzieci.pdf

Formularz zgłoszeniowy do projektu.pdf

Ogłoszenie naboru dzieci do projektu.pdf

Regulamin rekrutacji do projektu.pdf

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

Umowa z rodzicami.pdf

Deklaracja rezygnacji udziału w projekcie.pdf