Projekt unijny- Akademia Przedszkolaka Poszerza Horyzonty na lata 2014-2020


„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA POSZERZA HORYZONTY”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020