Ciocia Agnieszka- nauczyciel grupy, lektor języka angielskiego

 ciocia-agnieszkab-ap-opoczno

Awans zawodowy: nauczyciel mianowany (2014r.)

Doświadczenie zawodowe: Nauczyciel w Niepublicznym Przedszkolu w Opocznie

Wykształcenie:

 • Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi (studia podyplomowe), Wydział Filologiczny, w zakresie nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach (studia podyplomowe), Wydział Zarządzania i Administracji, w zakresie zarządzanie oświatą.
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach (studia magisterskie), Wydział Nauk Społecznych, kierunek pedagogika, w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z edukacją artystyczną (tytuł magistra)

Kursy i szkolenia:

 • 2017/09 szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podstaw ratownictwa medycznego
 • 2014/11 warsztaty metodyczne, Klanzowe Hity
 • 2013/10 warsztaty metodyczne „Plastusiowy pamiętnik- zabawy na dobry początek”
 • 2013/03 szkolenie „Barwy świata, czyli plastyka pełna wyobraźni”
 • 2013/03 sympozjum „Miejmy odwagę uczyć i wychowywać rodzice-szkoła-rząd-media”
 • 2012/04 szkolenie „Wspieranie gotowości szkolnej dzieci w wieku przedszkolnym”
 • 2012/03 konferencja przedmiotowo-metodyczna „Rozwijamy mowę i myślenie dziecka w wieku przedszkolnym”
 • 2012/02 szkolenie „Literatura, która wychowuje Czytanie dobrze działa na rozum i chroni od kataru”
 • 2011/12 szkolenie „Dobre praktyki w edukacji matematycznej”
 • 2011/12 warsztaty metodyczne „Kto tak pięknie gra? To dzieci, Pani i ja. Część wiosna-lato.”
 • 2011/11 warsztaty metodyczne „Zabawa z chustą animacyjną”
 • 2011/05 szkolenie „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i obowiązki nauczyciela przedszkola
 • 2011/02 warsztaty metodyczne „Ocenianie motywujące i wspierające”
 • 2010/11 warsztaty metodyczne „Tańce, pląsy i zabawy dla dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym”
 • 2010/04 warsztaty metodyczne „Polskie tańce narodowe i regionalne”
 • 2010/03 warsztaty metodyczne „Jak rozwijać spostrzegawczość i koncentrację u dzieci w wieku przedszkolnym,
 • 2010/03 szkolenie „Od butelki do guzika czyli wesoła muzyka”
 • 2010/01 szkolenie „Wewnętrzna ewaluacja pracy szkoły”
 • 2009/05 warsztaty metodyczne „Sposoby opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 • 2009/04 szkolenie Zanim dziecko pójdzie do szkoły- wspieranie rozwoju dziecka na podstawie nowych publikacji MAC
 • 2008/12 zajęcia warsztatowe „Matematyka poprzez ruch”
 • 2008/12 warsztaty „Kto tak pięknie gra? To dzieci, pani i ja! cz II jesień-zima”
 • 2008/08 szkolenie „Moduł ortografia cz.I” wg Programu Skutecznej Nauki „Leonardo”
 • 2008/07 kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego
 • 2008/06 warsztaty arteterapeutyczne „Jak plastyką można mosty między ludźmi budować”

 

jezyki

Ciocia Asia- nauczycielka grupy, lektor języka angielskiego

 

ciocia Asia nauczyciel Akademii Przedszkolaka OpocznoAwans zawodowy: nauczyciel kontraktowy (08/2015)

Doświadczenie zawodowe:

 • nauczyciel w przedszkolu w Opocznie

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warszawski (studia drugiego stopnia), kierunek pedagogika nauczycielska, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w obszarze nauk humanistycznych, społecznych (tytuł magistra)
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach (studia pierwszego stopnia), kierunek pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego (tytuł licencjat)

Kursy i szkolenia:

 • 2017/09 szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podstaw ratownictwa medycznego
 • 2016/09 warsztaty metodyczne „Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci” na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss
 • 2016/05 szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi apteczki

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz