Marian Kozłowski- instruktor szachowy

„Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni”-
                                                            Paul Morphy

Marian Kozłowski- trener szachowy2008/09- Instruktor Dyscypliny Sportu-Szachy,nr legitymacji 26622/I/S/2008

 

 Dlaczego szachy?

bo uczą konstruktywnego i logicznego myślenia, rozwijają twórcze myślenie dziecka, poprawiają koncentrację, pamięć wyobraźnię przestrzenną i podzielność uwagi, kształtują osobowość dziecka, wyrabiają w nim pozytywne cechy takie jak odpowiedzialność, systematyczność, samodyscyplinę, pracowitość, uczą poszanowania rywala i właściwej postawy sportowej, bawią, wychowują i rozwijają zainteresowania a przede wszystkim poprawiają wyniki dydaktyczne dziecka.

„3 godziny matematyki = 1 godzina szachów”

„Szachy są miarą intelektu” – J.W.Goethe