Kadra

„W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych którzy są z nami”

To motto przyświecało  nam podczas organizacji opieki nad naszymi przedszkolakami.  Naszym założeniem było zatrudnić  młodą, wykwalifikowaną, kreatywną, ambitną, pełną pasji Kadrę Pedagogiczną.

W każdej grupie opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne i przygotowanie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W grupie „Rybek” ciocia Ania w grupie „Klasa 0” Agnieszka, w grupie „Jeżyków” ciocia Asia. Lektorzy języków obcych to stanowisko dla młodych, ambitnych nauczycieli posiadających certyfikat językowy. W Akademii stanowiska te zajmują ciocia Kamila, ciocia Agnieszka i ciocia Karolina, ciocia Asia. Wspomagają one nauczyciela w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej prowadząc zajęcia w języku obcym.  Jako placówka edukacyjna kładziemy duży nacisk na doskonalenie się, na wzbogacanie wiedzy i umiejętności przez naszych pracowników.

Kadra Pedagogiczna to również wykwalifikowani, doświadczeni specjaliści współpracujący z nami, służący radą i pomocą dzieciom i ich rodzicom: psycholog: ciocia Inga, logopeda: ciocia Angelika, WWRD: ciocia Justyna. W skład Kadry Pedagogicznej Akademii Przedszkolaka wchodzą jeszcze nauczyciele zajęć dodatkowych, których zadaniem jest rozwój zainteresowań dzieci i urozmaicenie ich pobytu w przedszkolu tj. nauczyciel rytmiki: wujek Michał, nauczycielka religii: ciocia Kasia,  nauczycielka gimnastyki korekcyjnej: ciocia Małgosia, szachy: wujek Marian, basen: wujek Andrzej, taniec: ciocia Kamila.