Organizacja placówki

Do Akademii Przedszkolaka przyjmowane są wszystkie dzieci bez względu na płeć, kolor skóry czy wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej. O przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego i rodzeństwo.  Nabór dzieci odbywa się od 1 stycznia do 31 marca każdego roku. W ciągu roku przyjmowanie są dzieci o ile są wolne miejsca. Podstawą zapisania dziecka jest zawarcie umowy przyjęcia dziecka do  Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”. Akademia to małe, kameralne przedszkole z rodzinną atmosferą.  Liczba dzieci uczęszczających do Akademii to pięćdziesiątka podzielona na trzy siedemnastoosobowe grupy: 3-latki, 4-latki i 5-6-latki. To co wyróżnia Akademię Przedszkolaka to elastyczne godziny pracy, które spełniają oczekiwania Rodziców a mianowicie przedszkole  czynne jest cały rok, codziennie w godzinach od 6.30 do 18.00. Kolejnym ważnym atutem przedszkola jest profesjonalna  opieka, w każdej grupie pracuje wykwalifikowany nauczyciel i asystentka nauczyciela. Ważnym  aspektem  organizacji pracy przedszkola jest wysoki standard bezpieczeństwa dlatego też w każdej sali dydaktycznej zamontowane są kamery umożliwiające  rodzicom podgląd internetowy tych sal. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców pobyt dziecka w przedszkolu został podzielony na Karnety. Rodzice decydują o ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu,  o udziale w zajęciach dodatkowych i w ten sposób wybierają dogodną dla siebie cenę. Doceniana przez Rodziców jest również możliwość zmiany w każdej chwili danego karnetu jak i zawarcie w nim szerokiego spektrum zajęć dodatkowych oraz uwzględnienie  wyżywienia. Liczba posiłków podczas całodziennego pobytu dziecka w przedszkolu wynosi pięć i są to : śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek i kolacja. Trafną decyzją organizacyjną okazało się rozdzielenie w czasie obiadu (godz. 11.00 zupa, godz. 13.30 II danie) co zapewne  wpłynęło na większą wydajność zjadanie przez dzieci posiłków.  W ramach czesnego Akademia Przedszkolaka organizuje dzieciom przyjęcia urodzinowe, zapewniając tort, prezent i świetną zabawę. Wprowadzenie tego zwyczaju do życia przedszkola  wpłynęło na zacieśnienie więzi między dziećmi, rodzicami  i personelem przedszkola. Ponadto co miesiąc w Akademii organizowane są specjalne atrakcje dla dzieci o charakterze edukacyjnym takie jak: spotkania z ciekawymi ludźmi: lokalna policja, przedstawiciele folkloru opoczyńskiego, wycieczki,  wyjścia do kina, na basen,  do muzeum, do biblioteki, imprezy okazjonalne „Dzień Pluszowego Misia”, „ Halloween”, „Pierwszy Dzień Wiosny” itp.  Zapraszamy do odwiedzenia naszej Galerii Atrakcji w Akademii Przedszkolaka.