Harmonogram dnia „Grupa Jeżyki”jezyki

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
6.30- 8.00 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Grupy łączone Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Grupy łączone Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Grupy łączone Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Grupy łączone Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Grupy łączone
8:00-8.30 Zabawy ruchowe. Zabawy ruchowe. Zabawy ruchowe. Zabawy ruchowe. Zabawy ruchowe.
8.30- 9.15 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie/mycie zębów Przygotowanie do śniadania. Śniadanie/mycie zębów Przygotowanie do śniadania. Śniadanie/mycie zębów Przygotowanie do śniadania. Śniadanie/mycie zębów Przygotowanie do śniadania. Śniadanie/mycie zębów
9.15 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne.(ed. językowa, teatralne) Rytmika. 9.00-9.30 Religia. 9.00-9.30 Rytmika. 9.00-9.30 Zajęcia dydaktyczne. (ed. techniczna, ed. językowa)
Zajęcia logopedyczne. 9.30-10.00
10.00-10.30  Zabawy z językiem angielskim. 9.30 Zajęcia dydaktyczne. (ed.przyrodnicza, matematyczna) Zabawy swobodne  w kącikach zainteresowań. 9.30 Zajęcia dydaktyczne (ed.matematyczna)  Zabawy swobodne  w kącikach zainteresowań
10.30-11.00   Zabawy swobodne w kąciku zainteresowańBasen

Przygotowanie do obiadu –zupa.

Spacer/zabawy ruchowe  na świeżym powietrzu

 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań  Zabawy z językiem angielskim. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań  Zabawy z językiem angielskim.
11.00-11.30  Przygotowanie do obiadu –zupa.  Przygotowanie do obiadu –zupa.  Przygotowanie do obiadu –zupa.  Przygotowanie do obiadu –zupa.
11.30-12.30 Spacer/zabawy ruchowe  na świeżym powietrzu  Spacer/zabawy ruchowe  na świeżym powietrzu Spacer/zabawy ruchowe  na świeżym powietrzu Zajęcia kulinarne.
12.30-13.00  Zabawy swobodne  w kącikach zainteresowań  Zajęcia dydaktyczne.(ed. językowa, plastyczna)  Spacer/zabawy ruchowe  na świeżym powietrzu
13.00-13.30  Zabawy z językiem angielskim.  Zabawy z językiem angielskim. Zabawy swobodne  w kącikach zainteresowań
13.30-14.00 Przygotowanie do obiadu – II danie/mycie zębów Przygotowanie do obiadu – II danie/mycie zębów Przygotowanie do obiadu – II danie/mycie zębów Przygotowanie do obiadu – II danie/mycie zębów Przygotowanie do obiadu – II danie/mycie zębów
14.00-14.30 Zabawy z językiem francuskim.  Poobiedni relaks. Poobiedni relaks.  Gimnastyka korekcyjna. 14.15-14.45  Poobiedni relaks.
14.30-15.00 Praca indywidualna z dziećmi uzdolnionymi i mających trudności i zaległości Zajęcia dodatkowe-szachy I gr- 14.30 II gr. 15.00 Zajęcia dodatkowe -taniec  Praca indywidualna z dziećmi uzdolnionymi i mających trudności i zaległości Praca indywidualna z dziećmi uzdolnionymi i mających trudności i zaległości
Praca indywidualna z dziećmi uzdolnionymi i mających trudności i zaległości Praca indywidualna z dziećmi uzdolnionymi i mających trudności i zaległości
15.00-15.50  Zabawy swobodne  w kącikach zainteresowań. Zabawy swobodne  w kącikach zainteresowań.  Zabawy swobodne  w kącikach zainteresowań.  Zabawy swobodne  w kącikach zainteresowań. Zabawy swobodne  w kącikach zainteresowań.
15.50-16.30 Przygotowanie do posiłku – podwieczorek. gr. łączone  Przygotowanie do posiłku – podwieczorek. gr. łączone Przygotowanie do posiłku – podwieczorek. gr. łączone Przygotowanie do posiłku – podwieczorek. gr. łączone Przygotowanie do posiłku – podwieczorek. gr. łączone
16.30-17.15 Praca indywidualna z dziećmi uzdolnionymi i mających trudności i zaległości. /zabawy swobodne Praca indywidualna z dziećmi uzdolnionymi i mających trudności i zaległości. /zabawy swobodne Praca indywidualna z dziećmi uzdolnionymi i mających trudności i zaległości. /zabawy swobodne Praca indywidualna z dziećmi uzdolnionymi i mających trudności i zaległości. /zabawy swobodne Praca indywidualna z dziećmi uzdolnionymi i mających trudności i zaległości. /zabawy swobodne
17.15-18.00 Przygotowanie do posiłku – kolacja. Przygotowanie do posiłku – kolacja. Przygotowanie do posiłku – kolacja. Przygotowanie do posiłku – kolacja. Przygotowanie do posiłku – kolacja.