Piosenka Akademii Przedszkolaka:

Programy Edukacyjne w Akademii – rok przedszkolny 2014/2015

 

Bezpieczne Dziecko- Bezpieczne Przedszkole 2015

 Celem konkursu jest wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą, w tym – zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi etc. Konkursowi towarzyszy studium przedmiotu dla nauczycieli przedszkolnych pn. Bezpieczne przedszkole, obejmujące całokształt problematyki bezpieczeństwa dzieci i przedszkoli, postępowania w warunkach kryzysowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie etc.

Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu otrzymają certyfikaty Bezpiecznego Przedszkola 2015.

 Akademia Przedszkolaka brała udział w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczne przedszkole- bezpieczne dziecko 2015” Celem konkursu było propagowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W ramach zadań konkursowych kadra pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniach na temat bezpieczeństwa, postępowania w sytuacji zagrożenia. Ponadto zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla dzieci na temat bezpiecznych zabaw zimą oraz wizytę w komendzie policji, w jednostce straży pożarnej, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci z udziałem ratownika medycznego. Akademię odwiedził również pies policyjny z opiekunem tatą Oli, p.Kmiecik tata Ksawerego z programem Akademia Amperka a nauczyciele w ramach zajęć dydaktycznych min.„ Nie-obcemu”, „Numery alarmowe”, „ Bezpieczna zima” wdrażali dzieci do bezpiecznych zachowań.
Wyżej wymienione działania zostały nagrodzone:


Certyfikatem BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015

akademia-przedszkolaka-bezpieczne-przedszkole2015

Akademia Przedszkolaka dziękuje kadrze pedagogicznej za zaangażowanie w realizację zadań konkursowych oraz wszystkim aktywnym rodzicom i instytucjom za pomoc w realizacji.

Z części zadań dzięki panom z TLO udało się nagrać filmiki: „Wizyta w jednostce Straży Pożarnej”,” Wizyta w komendzie Policji”, Pierwsza pomoc dla dzieci”. Transmisję z wymienionych wyżej wydarzeń można obejrzeć w Opoczyńskiej Telewizji Lokalnej.

A O TO NASZE NIEKTÓRE DZIAŁANIA:

  • „Bezpieczeństwo na co dzień”

W ramach realizacji programu bezpieczne przedszkole „Rybki” poznały sytuacje zagrażające niebezpieczeństwu. Oglądając ilustracje i plansze musiały zdecydować, które zachowania są prawidłowe, a które nie. Przedszkolaki obejrzały historyjkę o przygodach dwóch kolegów, którzy nie słuchając rodziców wybrali się na wycieczkę rowerową. Niestety jeden z nich miał wypadek. Na szczęście szybko udzielono mu pomocy. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawie ruchowej „Czerwone światło, zielone światło”

no images were found

  • Przedszkolaki w Państwowej Powiatowej Komendzie w Opocznie

no images were found

  • Wizyta u Strażaków

28 kwietnia 2015r w odpowiedzi na list przedszkolaków strażacy z Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej zaprosili dzieci z Akademii Przedszkolaka do zwiedzania jednostki straży pożarnej.
Dzieci miały niezwykła okazję zapoznania się z pracą strażaków, sprzętem i wozami strażackimi, nauczyły się jakimi pojazdami strażacy wyjeżdżają do wypadków a jakimi do gaszenia pożarów. Podczas spotkania dzieci wysłuchały mnóstwo ciekawostek o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaka. Dowiedziały się również, w jakich okolicznościach można wezwać straż pożarną oraz utrwaliły numer alarmowy-998 i 112. Przedszkolaki mogły nie tylko obejrzeć, ale również dotknąć wyposażenia pojazdów oraz niezbędne do pracy urządzenia. Najwięcej emocji wzbudziło przymierzanie strażackiego ubrania oraz lanie wody z wężów strażackich. Strażacy opowiedzieli Dzieciom wszystko o swojej ciężkiej i bohaterskiej pracy! Mieliśmy okazję zobaczyć również jak wygląda codzienny trening sprawnościowy strażaków. Panowie prezentowali umiejętności i sprawności konieczne do w pracy: wspinaczka z drabiną na wysokość 3 piętra, bieg na czas ze sprzętem strażackim itp. Jak to określił jeden z przedszkolaków „Jak człowiek pająk” Dzieci bardzo ucieszyły się z możliwości wejścia do wozu strażackiego a ogromnym przeżyciem były bardzo obejrzenie próbnego alarmu któremu towarzyszyły głośne syreny. Po takiej wycieczce wszystkie dzieciaki zgodnie przyznały, że ten zawód bardzo im się podoba, a niejedno dziecko w przyszłości chciałoby zostać strażakiem. Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały za miłe i gorące przyjęcie, wręczyły strażakom własnoręczny upominek oraz odśpiewały tradycyjne „Sto lat” z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka do życzeń i podziękowań dołączyła się również p. dyrektor Agnieszki Klimek.
Akademia Przedszkolaka uczestniczy w programie Bezpieczne przedszkole –bezpieczne dziecko, którego celem jest promowanie wśród przedszkolaków szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa. Wizyta w Straży Pożarnej była doskonałą formą edukacyjnego uświadomienia dzieciom zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się w przypadku pożaru, wypadku i innych zagrożeń, które mogą mieć miejsce. Akademia Przedszkolak w imieniu wszystkich przedszkolaków dziękuję Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkim strażakom.

no images were found

  • Warsztaty pierwszej pomocy dla przedszkolaków

Akademia Przedszkolaka kontynuuje cykl zajęć i warsztatów promujących bezpieczeństwo dzieci. W ramach ogólnopolskiego programu Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole do przedszkola zawitał ratownik medyczny pani Anna Wilk na co dzień pracująca w Falck Medycyna Stacja Ratownictwa Medycznego w Opocznie. Warsztaty rozpoczęły się omówieniem zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabawy, spacerów, w domu, przedszkolu, na placu zabaw. Dzieci dowiedziały się jak zachować się w kontaktach ze nieznajomymi oraz bezdomnymi zwierzętami. Pani ratownik omówiła co znajduje się apteczce pierwszej pomocy oraz przestrzegła wszystkie dzieci przed niebezpieczeństwem zażywania lekarstw bez obecności osoby dorosłej. Wszyscy wspólnie przypomnieli sobie numery alarmowe, na które należy zgłaszać wszelkie niebezpieczne zdarzenia zagrażające zdrowiu lub życiu. Dzieci dowiedziały się jak zachować się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, odegrana została scenka z udziałem dzieci i pani ratownik, pokazująca pod jaki nr telefonu jak należy zgłaszać tego typu niebezpieczne zdarzenia i jakie informacje należy przekazać osobie przyjmującej takie zgłoszenie. Dzieci ćwiczyły umiejętność przekazywania podstawowych informacji swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz pokrótce co i komu się stało. Następnie przedszkolaki wraz z panią ratownik przeszły do czynnego udziału w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ratującej życie, pokaz prawidłowej resuscytacji oraz ćwiczenia odbyły z wykorzystaniem fantomu. Wszystkie dzieci miały okazję krok po kroku przećwiczyć elementy resuscytacji. Pani ratownik pokazała oraz przećwiczyła z dziećmi umiejętność opatrywania i przemywania ran i zakładania opatrunków – to najbardziej spodobało się przedszkolakom, Pani ratownik była pod wrażeniem wiedzy dzieci, tym bardziej warsztaty pozwoliły na ugruntowanie tej wiedzy i wykorzystanie jej w razie potrzeby w praktyce. Warsztaty te pozwolą również rozwijać w dzieciach poczucie obowiązku niesienia pomocy innym. Na zakończenie pani ratownik rozdała dzieciom upominki a przedszkolaki pięknie podziękowały wręczając Jej dyplom i własnoręcznie zrobioną laurkę.

no images were found

  • „Wizyta Żabek w schronisku dla zwierząt”

W ramach programu „Bezpieczne przedszkole” w którym uczestniczymy grupa Żabki odwiedziła schronisko dla zwierząt w Różannie. Celem wizyty było uwrażliwienie dzieci na cierpienie zwierząt oraz uświadomienie konieczności niesienia im pomocy a jednocześnie omówienie z przedszkolakami zagrożeń płynących z ich świata kierującego się instynktem. Realizując cele przeprowadzona została pogadanka z dziećmi oraz zbiórka suchej karmy dla psów, którą dzieci przekazały opiekunowi schroniska.

no images were found

  • Akademia Amperka

W ramach  działań promujących bezpieczeństwo, nasze przedszkole odwiedził tata Ksawerego z pokazem multimedialnym pt. „Akademia Amperka”. Dzieci obejrzały film rysunkowy wyjaśniający jak powstaje prąd i do czego jest wykorzystywany a także jakie zagrożenia wiążą się z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń domowych. Dowiedziały się jak należy się zachować w sytuacjach zagrożenia porażeniem prądem i poznały numer alarmowy do pogotowia energetycznego. Dla utrwalenia zdobytych wiadomości wszystkie dzieci wzięły udział w quizie na temat bezpieczeństwa. Dla wszystkich małych uczestników były przewidziane upominki: kamizelki odblaskowe oraz kolorowanki związane z tematem przygotowane specjalnie przez PGE.

no images were found

  •  Konkurs plastyczny „Bezpieczne zabawy zimą”

no images were found

Kubusiowi Przyjaciele Natury

W ramach realizowanego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” dzieci z grupy „Żabki” miały okazję zbadać obecność powietrza. Dowiedziały się co to jest powietrze i czy ono potrzebne jest do życia. Kolejnym etapem była segregacja śmieci gdzie spośród „sterty śmieci” zadaniem przedszkolaków było posegregować odpady i włożyć do odpowiedniego pojemnika. Zaskakującym elementem było to, że nasz przedszkolak Mikołaj S. powiedział, że ze śmieci można zrobić nowe zabawki. Poznaliśmy nowe i trudne słowo- recykling. Następnie dzieci miały trudne zadanie do wykonania gdyż musiały rozpoznać i ocenić środki lokomocji, które są przyjazne bądź nieprzyjazne środowisku i zanieczyszczają powietrze. Wykonaliśmy również naszą domową oczyszczalnię, było to bardzo trudne zadanie. Dowiedzieliśmy się, że aby woda mogła być używana do picia trzeba ją oczyścić i uzdatnić, ale żeby się tak stało musi przepłynąć przez wiele specjalnych filtrów. Możemy również powiedzieć, że zostaliśmy przyjaciółmi Kubusia bo zrobiliśmy własnego Kubusia ale takiego pysznego, zdrowego i swojego. Spotkaliśmy się również z niezapomnianą wróżką , bohaterką przedstawienia, która nauczyła nas troszczyć się o las i jego mieszkańców, bo co by było gdyby nagle znikły z Ziemi wszystkie kwiaty….?

pobierz zdjęcia

no images were found

Mamo, tato wolę wodęwole_wode1

Program edukacyjny „Mamo, Tato, wolę wodę!” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.

W ramach realizacji programu „Mamo, tato wolę wodę” „Rybki” rozmawiały o wodzie. Przedszkolaki mówiły o tym dlaczego jest ona potrzebna i do czego służy. Ciocia rozłożyła makietę przypominającą zbiornik wody, do której dzieci wkładały rybki. One też są szczęśliwe, gdy woda jest czysta, a nie zanieczyszczona. Szukając kropelek wody, maluchy wykonywały różne zadania. Rozwiązywały zagadki o wodzie. A na koniec w ciszy słuchały uspakajających odgłosów wody. Gdy kropelka wody spadła im na buźkę natychmiast otwierały oczy i dzieliły się ze wszystkimi swoimi wrażeniami. Przedszkolaki wraz z ciocią przeprowadziły również doświadczenia z wodą. Dzięki temu dowiedziały się, które produkty i artykuły mieszają się z nią, które pływają na jej powierzchni a które nurkują na dno. Dzieci badały również jej smak, kolor i zapach oraz dowiedziały się skąd biorą się bąbelki. Obejrzały teatrzyk pt „Chora rzeka” a na koniec miały za zadanie rozwiązać test, który sprawdzał ich wiedzę na temat wody :) Woda to skarb! każda „Rybka” już o tym wie :).

no images were found

 

Dzieciństwo bez próchnicymaskotka_um_kik_332-341x600

Bez nazwy-1

Pani Edukator we wszystkich grupach opowiedziała jak prawidłowo dbać o zęby i jamę ustną. Pokazała wszystkim przedszkolakom jak prawidłowo szczotkować zęby. Dziś wszystkie przedszkolaki wesoło powtarzały:

Szuru buru w dół i w górę, szuru buru tu i tam,
Szuru buru w prawo, w lewo i już czyste zęby mam”.

W nagrodę za dokładne szczotkowanie zębów każde dziecko otrzymało swoja pastę i szczoteczkę oraz kalendarzyk mycia ząbków z królikiem Pampisiem. Serdecznie dziękujemy za wspaniałą edukacyjną wizytę!

wejdź i zobacz galerię zdjęć: z wizyty Pani Edukator Dzieciństwo bez próchnicy

Akademia Aquafresh – Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolakówaqf_logo_nowe_ost

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach. Bijemy Rekordy Guinnessa w szczotkowaniu zębów :)

no images were found

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress