Piosenka Akademii Przedszkolaka:

Programy Edukacyjne w Akademii – rok przedszkolny 2013/2014

Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu

logo1

 

 

 

 

Mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 „Rokiem Szkoły w Ruchu”.

Aktywność fizyczna, w tym regularne uprawienia sportu i ruch są jednym z najbardziej skutecznych sposobów zachowania sprawności fizycznej i psychicznej, zaś w połączeniu ze zdrowym żywieniem – warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka. Odpowiedni poziom aktywności stymuluje rozwój fizyczny, motoryczny i psychospołeczny dzieci i młodzieży.

Promując aktywny tryb życia, działamy na rzecz bezpieczeństwa dzieci, kształtujemy w nich prawidłowe nawyki, uczymy ich odpowiedzialności i konsekwencji w realizowaniu zamierzonych celów. W ramach realizacji działań z zakresu aktywności fizycznej Ośrodek Rozwoju Edukacji zaplanował akcję „Ćwiczyć każdy może”, skierowaną do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz uczniów. Akademia Przedszkolaka przystąpiła do akcji i wykonuje zadania związane z rozwijaniem aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku przedszkolnym. W ten sposób nasze przedszkole wpisze się w mapę Polski pokazującą szkoły oraz przedszkola w poszczególnych miejscowościach zaangażowanych w działania upowszechniające zdrowy styl życia. Zmiany na mapie będzie można śledzić na stronie internetowej Roku Szkoły w Ruchu: www.szkolawruchu.men.gov.pl.

wejdź i zobacz: Akademia Przedszkolaka dołączyła do Akacji „Ćwiczyć każdy może”

 

 

Program Zajęć Kulinarnych „Palce Lizać”

Program ten przeznaczony jest do prowadzenia świadomie zaplanowanego procesu, którego celem jest:

– stwarzanie okazji sprzyjających rozwijaniu dziecięcych talentów i predyspozycji,

– wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej podczas przyrządzania i spożywania dań

– nabywanie i rozwijanie umiejętności posługiwania się przyborami kuchennymi,

– kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się,

– rozwijanie umiejętności wzajemnej współpracy i wzajemnej pomocy.

Cele szczegółowe:

-wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka,

– rozwijanie umiejętności kulinarnych,

– sprzyjanie wszechstronnego rozwoju dziecka,

– kształtowanie umiejętności współdziałanie w grupie,

– kształcenie wyobraźni twórczej i pomysłowości,

– rozwijanie poczucia kompozycji kolorystycznej, wrażliwości i piękna,

– stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego,

– zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi i przeznaczeniem produktów żywnościowych

– poznanie sposobów przetwarzania produktów żywnościowych i gotowania.

Na zajęciach kulinarnych dzieci rozwijają swoje praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznają zasady prawidłowego odżywiania się, które są niezbędne w dorosłym życiu. Jest to czas na brudzenie rączek, wąchanie przypraw, testowanie nowych smaków oraz opowiadanie o jedzeniu. Podczas zajęć przedszkolaki kształcą umiejętności współpracy, czerpią radość ze wspólnego przygotowywania posiłków. Samodzielne przygotowanie potraw jest dla dzieci bardzo atrakcyjne, sprawia im wiele radości i zachęca do konsumpcji.

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress