Piosenka Akademii Przedszkolaka:

Warsztaty Pierwszej Pomocy dla dzieci

Akademia Przedszkolaka kontynuuje cykl zajęć i warsztatów promujących bezpieczeństwo dzieci. W ramach ogólnopolskiego programu Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole do przedszkola zawitał ratownik medyczny pani Anna Wilk na co dzień pracująca w Falck Medycyna Stacja Ratownictwa Medycznego w Opocznie. Warsztaty rozpoczęły się omówieniem zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabawy, spacerów, w domu, przedszkolu, na placu zabaw. Dzieci dowiedziały się jak zachować się w kontaktach ze nieznajomymi oraz bezdomnymi zwierzętami. Pani ratownik omówiła co znajduje się apteczce pierwszej pomocy oraz przestrzegła wszystkie dzieci przed niebezpieczeństwem zażywania lekarstw bez obecności osoby dorosłej. Wszyscy wspólnie przypomnieli sobie numery alarmowe, na które należy zgłaszać wszelkie niebezpieczne zdarzenia zagrażające zdrowiu lub życiu. Dzieci dowiedziały się jak zachować się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, odegrana została scenka z udziałem dzieci i pani ratownik, pokazująca pod jaki nr telefonu jak należy zgłaszać tego typu niebezpieczne zdarzenia i jakie informacje należy przekazać osobie przyjmującej takie zgłoszenie. Dzieci ćwiczyły umiejętność przekazywania podstawowych informacji swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz pokrótce co i komu się stało. Następnie przedszkolaki wraz z panią ratownik przeszły do czynnego udziału w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ratującej życie, pokaz prawidłowej resuscytacji oraz ćwiczenia odbyły z wykorzystaniem fantomu. Wszystkie dzieci miały okazję krok po kroku przećwiczyć elementy resuscytacji. Pani ratownik pokazała oraz przećwiczyła z dziećmi umiejętność opatrywania i przemywania ran i zakładania opatrunków – to najbardziej spodobało się przedszkolakom, Pani ratownik była pod wrażeniem wiedzy dzieci, tym bardziej warsztaty pozwoliły na ugruntowanie tej wiedzy i wykorzystanie jej w razie potrzeby w praktyce. Warsztaty te pozwolą również rozwijać w dzieciach poczucie obowiązku niesienia pomocy innym. Na zakończenie pani ratownik rozdała dzieciom upominki a przedszkolaki pięknie podziękowały wręczając Jej dyplom i własnoręcznie zrobioną laurkę.

no images were found

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress