Piosenka Akademii Przedszkolaka:

Ciocia Justyna  Rajska– oligofrenopedagog, logopeda

DSC01927

Wykształcenie: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Centrum Doskonalenia Kadr i Nauczycieli, Studia podyplomowe w zakresie: logopedii,Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Studia Podyplomowe w zakresie : wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja, Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi, Instytut Edukacji Ustawicznej ,Studia Podyplomowe w zakresie: terapia ruchowa gimnastyką kompensacyjno-korekcyjną,

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu

Kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika specjalna, pedagogika korekcyjna

Tytuł: magister

Kursy i szkolenia:

  • 06/2008 Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Akademia Przedszkolaka w gronie przedszkolaków ma dzieci niepełnosprawne, dla których prowadzone są specjalistyczne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Celem  zajęc wczesnego wspomagania dziecka jest pobudzanie ruchowego, poznawczego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowa, wielospecjalistyczna i ciągła pomoc dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami.

Zajęcia z dzieckiem obejmują usprawnianie ruchowe, rozwój mowy lub innych sposobów komunikowania się, stymulacji wielozmysłowej usprawniania słuchu, wzroku oraz umiejętności samoobsługi i funkcjonowania społecznego w grupie. Specjalistyczne zajęcia prowadzone sa przez ciocię Justynę oraz psychologa przedszkolanego ciocię Ewę.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress