FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – PIERWSZA UCZELNIA TWOJEGO MALUCHA”

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020


plakat-drugi


Linki do stron internetowych:

www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

www.sejmik.kielce.pl


  •  Dokumenty do pobrania:

informacja o projekcie.pdf

formularz zgłoszeniowy.pdf

ogłoszenie o naborze.pdf

regulamin rekrutacji do projektu.pdf

umowa z rodzicami.pdf

oświadczenia uczestnika projektu.pdf

deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

deklaracja rezygnacji w projekcie.pdf


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz