Zasady Przedszkola

PRZEZIĘBIENIE POWSTAŁE W CZASIE POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 • Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie rodziców jeśli stwierdzi on,że dziecko źle się czuje,dlatego też prosimy o aktualne numery telefonów kontaktowych.
 • Obowiązkiem rodziców,po otrzymaniu informacji,jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli nauczyciel stwierdzi,że się źle czuje lub ma objawy przeziębienia.

PRZEDSZKOLE A CHOROBY – obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych. Nie przyprowadzamy dzieci, które:

 • Mają katar, kaszel, gorączke
 • Są przeziębione lub chore
 • Są w trakcie leczenia antybiotykowego
 • Mają inne objawy , które mają znamiona przeziębienia lub choroby

PRZEDSZKOLE A LEKI

 • Nie praktykujemy podawania dzieciom typowych leków przynoszonych z domu, przedszkole to nie szpital

PRZEDSZKOLE A ALERGIE

 • W przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiazani są przedstawic stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii
 • Obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulajacych dziecko,
 • Obowiązkem rodzica w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów,
 • Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznycho metody postępowania pod warunkiem, żę zostało to pisemnie zgłoszone przez opiekunów (rodziców)

WYJŚCIA NA DWÓR – Na dwór wychodzimy codziennie chyba , że :

 • Wieje silny wiatr,
 • Pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca
 • Temperatura jest niższa od -100 C lub wyższa od 30O C
 • Na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko
 • Zaistnieją inne warunki pogodowe niesprzyjające do wyjścia na zewnątrz

Dziecko przyprowadzone do przedszkola , z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjsc na plac zabaw, spacer.Dziecko może pozostac w sali, jeśli zaczyna gorączkowac lub pojawiają się pierwsze oznaki przeziębienia, choroby.