Ciocia Angelika – zajęcia WWDR

 

Doświadczenie zawodowe:

  • nauczyciel nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej w Gowarczowie
  • logopeda, nauczyciel wychowawca w punkcie przedszkolnym w Kamiennej Woli
  • nauczyciel wychowawca w przedszkolu w Gowarczowie

Wykształcenie:

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kierunek oligofrenopedagogika- Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia podyplomowe)
  • Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, kierunek logopedia (studia podyplomowe)
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (studia magisterskie), kierunek pedagogika, specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną (tytuł magistra)

Kursy i szkolenia:

  • 2014/12 szkolenie „Mutyzm selektywny- pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny”
  • 2014/11 warsztaty „Jak pomóc 6-latkowi polubić szkołę?”
  • 2013/11 kurs kwalifikacyjny, Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, kierunek oligofrenopedagogika, kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w różnym stopniu
  • 2013/06 kurs kierownika wycieczek