Piosenka Akademii Przedszkolaka:

Ciocia Kasia – nauczyciel rytmiki

 

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność śpiew estradowy, prowadzenie zespołów muzycznych (tytuł magister sztuki)

 

Na zajęciach obowiązuje podstawowa zasada: „Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa”. Głównym celem zajęć jest  wprowadzenie dzieci w świat muzyki, uwrażliwiając je poprzez zabawę na poszczególne elementy składające się na utwór muzyczny takie jak rytm, metrum, tempo, melodia, harmonia, dynamika, agogika, artykulacja, frazowanie, kolorystyka dźwiękowa.

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress