Dyrektor oświatowy mgr Agnieszka Klimek

 

przedszkole-opoczno-konskie-akademia-przedszkolaka0001Awans zawodowy: nauczyciel kontraktowy ( 06/2009)

Doświadczenie zawodowe:

 • nauczyciel grupy w przedszkolu niepublicznym w Warszawie

Wykształcenie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej, studia podyplomowe, kierunek terapia pedagogiczna (terapeuta)
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie (5-letnie studia magisterskie), kierunek pedagogika, specjalność wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i psychologią szkolną (tytuł magistra)

Kursy i szkolenia:

 • 2016/05 szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi apteczki
 • 2015/04 szkolenie „Kierowanie zespołem, Warsztaty menedżerskie”
 • 2015/03 szkolenie „System informacji oświatowej- wprowadzenie i weryfikacja danych z uwzględnieniem najnowszych zmian, wytycznych i terminów przekazywania danych po 1 stycznia 2015 r.
 • 2015/03 warsztaty „Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci”- na podstawie aktywnego słuchania muzyki według metody Batii Strauss”- stopień II
 • 2015/03 kurs „Bezpieczne dziecko-bezpieczne przedszkole”
 • 2015/02 szkolenie „Budowanie zespołu”
 • 2015/10 warsztaty metodyczne „Zabawy z muzyką klasyczną, Wiosenne preludium”
 • 2015/10 warsztaty metodyczne „Muzyczna Akademia Przedszkolaka. Część 4. Wiosenne porządki”
 • 2015/11 warsztaty metodyczne „Złota jesień- zabawy z muzyką klasyczną”
 • 2015/11 warsztaty metodyczne „Matematyka na wesoło- zabawy i gry dla dzieci w wieku przedszkolnym”
 • 2015/10 warsztaty metodyczne „Świat małego odkrywcy-zabawy eksperymentalne w zakresie chemii i fizyki dla dzieci w wieku przedszkolnym”
 • 2014/09 szkolenie „Zasady udzielania pierwszej pomocy osobom dorosłym i dzieciom”
 • 2013/02 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • 2011/12 Kurs kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej. Zarządzanie i kierowanie placówkami oświatowymi, Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych
 • 2011/05 szkolenie „Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu”
 • 2010/12 kurs „Analiza interpretacji rysunków projekcyjnych dziecka”
 • 2010/10 kurs „Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych”
 • 2010/03 szkolenie „Dotyk i Ruch” wg. Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • 2009/05 konferencja naukowo-szkoleniowa pt” Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiągnięciu gotowości do nauki w szkole”
 • 2009/05 warsztaty plastyczne „Ciapatkowo- przedszkolne i szkolne pomysły plastyczne”
 • 2009/02 konferencja naukowo-szkoleniowa pt ” ADHA, ODD, diagnoza, nowe kierunki leczenia, rola terapii, rola rodziców”
 • 2008/10 kurs z zakresu „Doskonalenie umiejętności wychowawczych” oparty na koncepcji „Wychowania bez porażek „ T. Gordona i programie A. Faber i E. Mazlich „ Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły, jak mówić żeby dzieci nas słuchały”
 • 2008/03 warsztaty z zakresu edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wg. koncepcji prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej
 • 2008/01 szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej dorosłym i dzieciom
 • 2007/06 szkolenie pt” Wielozmysłowe poznanie na pierwszych etapach edukacji”
 • 2007/06 warsztaty „ Techniki relaksacyjne dla przedszkolaka”
 • 2007/02 kurs za zakresu glottodydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zakończony egzaminem , poświadczony licencją uprawniającą do nauczania metoda prof. B. Racławskiego
 • 2005/11 szkolenie z zakresy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • 2005/10 warsztaty z zakresu „Rola baśni w życiu małego człowieka”
 • 2005/09 szkolenia „ Pedagogika zabawy w procesie dydaktyczno-wychowawczym”
 • 2005/05 warsztaty teatralne „ Zabawa w teatr”